NS Front Republike Srpske

Sajt Nacionalnog srpskog fronta Republike Srpske trenutno nije dostupan

Većina političkih stranaka i organizacija koje reprezentuju i artikulišu interese srpskog naroda širom srpskih zemalja, boluju od političkog oportunizma i karijerizma, bolesnih ambicija pojedinaca, sitnog politikantstva i političkog konformizma. Interes pojedinaca i određenih grupa stavljen je iznad svega, a opšti i nacionalni interesi, nažalost, u velikom broju slučajeva služe samo kao floskule i paravan za nesposobnost i kriminal političkih elita. U takvoj situaciji, i u nedostatku prave, ideološki potkovane desničarske, nacionalističke političke opcije, mi vidimo ogroman prostor za djelovanje i rad, za opšte dobro i nacionalni interes, za bolji život svih nas, za socijalnu pravdu. Nacionalni srpski front je zasada neformalna grupa građana, zajednica srpskih rodoljuba, patriota, nacionalnih revolucionara i desničara. Cilj nam je da prerastemo u ozbiljnu i relevantnu političku snagu i organizaciju. Ovdje se možete upoznati sa našom borbom, ciljevima i načelima, programom i ideologijom, kao i načinom na koji možete uzeti aktivno učešće u radu organizacije ili pomoći na bilo koji drugi način.

http://nsfront.org/srpska/

O Nacionalnom srpskom frontu Republike SrpskeZA ŠTA SE BORIMO

NACIONALNA SLOBODA
Potpuna sloboda našeg naroda osnovni je cilj Nacionalnog srpskog fornta Republike Srpske
Borićemo se bez kompromisa za stvaranje države srpskog naroda.

JEDINSTVO SVIH SRBA
Hoćemo jedinstvo srpskog naroda u Republici Srpskoj, ali i ujedinjenje svih Srba, i to kako duhovno tako i fizičko ujedinjenje.
Svi Srbi i Srpkinje bez obzira na vjerska ili druga ubjeđenja moraju disati kao jedan dok se ne uspostavi istinska nacionalna, slobodna srpska država.
Sve razlike moraju biti prevaziđene, sve granice srušene.

PRAVA ZA NAŠ NAROD
Zahtjevamo sva prava garantovana srpskom narodu.
Ne prihvatamo rasparčavanje srpskih istorijskih teritorija.

SOCIJALNA PRAVDA
Svi moraju imati krov nad glavom, ničija deca ne smiju biti gladna, niko ne smije biti nezaposlen.
Potpuno besplatni moraju biti i zdravstvena zaštita i osnovno obrazovanje.
Radnici i seljaci ne smiju biti uskraćeni. Narodni trutovi moraju biti kažnjeni.

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE
Srbin neće više biti građanin drugog reda.
Borićemo se da se u praksi sprovodi zagarantovana sloboda govora, misli i savjesti kao i sloboda okupljanja.

JAKA DRŽAVA
Hoćemo jaku državu koja će štititi a ne zlostavljati.

ZA EVROPU-PROTIV EU
Protivnici smo ulaska u tamnicu naroda koja se naziva „Evropska unija“.
Hoćemo slobodnu Evropu kao zajednicu slobodnih evropskih nacija.

ZA SRPSKU VOJSKU
Ne želimo zločinački NATO pakt na našoj zemlji.
Samo srpski vojnik može da čuva srpsku zemlju.
Hoćemo vraćanje vojne obaveze u skladu sa tradicijom našeg naroda.

VRAĆANJE OTETOG
Zbog pljačke imovine od našeg naroda zahtjevamo reviziju privatizacije
Elektroprivreda, naftna industrija, vode i šume Srpske nisu na prodaju i one moraju ostati u većinskom vlasništvu države.

PRAVOSUĐE U SLUŽBI ZAKONA
Sasjecanje korupcije u pravosuđu, strožije kažnjavanje i izmjena krivičnog zakona.
Sudstvo mora biti isključivo u službi zakona.

OŽIVLJAVANJE SELA
Zalažemo se za povratak na selo. Zbog toga želimo ograničenje pretapanja seoskog stanovništva u gradove a poljoprivrednicima se moraju obezbjediti povoljni krediti i garantovati povoljan otkup za njihove proizvode.

ZA ZDRAVU PORODICU- PROTIV NASTRANIH
Porodica je svetinja. Djeca su budućnost. Borimo se da zaštitimo postojanje porodice i da stvorimo svijetlu budućnost za našu djecu.
Nikad nećemo dozvoliti paradiranje nastranih kao ni promovisanje izopačenja.

INICIJATIVNI ODBOR ZA FORMIRANJE NACIONALNOG SRPSKOG FRONTA REPUBLIKE SRPSKE !
Ideologija

NSF Republike Srpske ideološki nalazi se na „trećoj poziciji“, tj. spaja desnu koncepciju nacionalizma sa lijevom koncepcijom socijalizma i okuplja sve nacionalne i konzervativne revolucionare, ali i sve one desno i nacionalistički orijentisane ljude koji se mogu pronaći u takvoj ideologiji.

Naša ideologija je anti-komunistička i anti-kapitalistička, ali iznad svega, pro-srpska i nacionalistička i počiva na elementima nacionalne slobode, socijalne pravde, političkog, ekonomskog i kulturnog jedinstva srpskog naroda. Ideologija „treće pozicije“ je anti-globalistička i zalaže se za koncept etnopluralizma nasuprot razarajućeg i dekadentnog multikulturalizma. Koncept liberalne demokratije, slobodnog tržišta i ekonomskog liberalizma pokazao se katastrofalnim, pa ideologija „treće pozicije“ zahtijeva socijalno pravednu ekonomiju koja počiva na elementima i principima korporativizma, što znači da radnici moraju biti uključeni u vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju i raspodjelu profita preduzeća. Centralna banka, komercijalne banke kao i svi strateški privredni sektori moraju biti u vlasništvu države. Takva socijalno-ekonomska politika podstiče rast stanovništva i jača tradicionalnu porodicu.
Ideologija „treće pozicije“ suprotstvljena je evro-atlantskim integracijama, pa se svi naši evropski prijatelji, iskrene patriote i nacionalisti svojih zemalja, protive konceptu NATO pakta i Evropske unije i sanjaju san i koncept jedinstvene i jake Evrope, ali Evrope slobodnih i nezavisnih evropskih nacija, oslobođene američkog kolonijalizma i liberalnog kapitalizma, Evrope koja će pripadati samo evropskim narodima.

Ciljevi i načela NSF-a


Nacionalna sloboda u Republici Srpskoj i jedinstvo srpskog naroda
Strateški cilj NSF-a je pronalaženje i uspostavljanje modela potpune slobode Republike Srpske i njenog jedinstva sa ostalim srpskim zemljama.
Da li će se to jedinstvo ostvariti kroz potpunu nezavisnost Republike Srpske u budućnosti i njeno spajanje sa maticom ili kroz ekonomsko-političku konfederaciju cijele BiH sa Srbijom, zavisi prije svega od geopolitičkih okolnosti, ali i dogovora njenih konstitutivnih naroda, prije svega Srba i Bošnjaka.
Iako nesavršen i od strane „međunarodne zajednice“ nametnut međunarodni pravni akt, Dejtonski mirovni sporazum za sada predstavlja jedino rješenje za stabilnost mira i političkih prilika u BiH i kao takvog ga NSF Republike Srpske poštuje.
Republika Srpska mora da bude ustavom uređena parlamentarna republika sa jednodomnom Skupštinom, sa punim teritorijalnim jedinstvom i punim suverenitetom njenih građana. Suštinska autonomija Republike Srpske koja je garantovana Dejtonskim sporazumom je minimum ispod koga srpski narod ne može pristati. Preko je potrebno da se obezbijedi izjašnjavanje građana Republike Srpske referendumom, o svim onim pitanjima koja istinski opredjeljuju položaj Republike Srpske.
Naš narod ima zagarantovano pravo na samoopredjeljenje do otcjepljenja, a u skladu sa međunarodnim pravom i međunarodnim dokumentima. To pravo naš narod mora da zatraži i bezkompromisno se izbori za njega. Republika Srpska mora biti slobodna da samostalno odlučuje o sopstvenoj sudbini jer samo tako Republika Srpska neće služiti nikome drugom do narodu koji ju je stvorio zbog svog napretka i budućnosti.
Prije nego što dođe povoljno vrijeme za realizaciju strateških ciljeva NSF-a, radićemo na realizaciji taktičkih ciljeva sadržanih u programu i ideologiji. A neki od tih ciljeva bi bili: uspostvljanje ekonomskog, kulturnog i duhovnog jedinstva srpskog naroda.
U ekonomskom smislu to bi značilo jačanje ekonomskih veza sa Srbijom, a pod jedinstvom srpskog naroda, mi prije svega podrazumijevamo jaku svijest o istoj nacionalnoj, kulturnoj i civilizacijskoj pripadnosti, svijest o istim interesima, bez obzira na geografske prostore na kojima Srbi danas žive.
Različitosti u mentalitetu, običajima ali dijelom i vjerske razlike koje su se izrodile kroz vijekove umanjiće se i prevazići podizanjem nacionalne svijesti, znanjem i obrazovanjem. Srpska istorija i zajednička sudbina srpskog naroda su ono što nas povezuje i zbog toga se ne smije vršiti kobna podjela i sukobljavanje srpskog naroda po regionalnoj, vjerskoj ili ideološkoj liniji.
Budućnost BiH je u zajednici sa Srbijom
Mora se otvoreno reći da je današnja Bosna i Hercegovina vještačka tvorevina zasnovana na odlukama komunističkog AVNOJ-a i pritiscima SAD tokom devedesetih.
Ovakva kakva je danas, BiH je neodrživa u budućnosti. Teritorijalna i politička budućnost BiH mora se riješiti novom pregovorima i konačnim dogovorom tri konstitutivna naroda i dva entiteta, uz arbitražu Rusije, a ne samo zemalja EU i SAD.
Bosna i Hercegovina mora postati nezavisna od uticaja i tutorstva EU i SAD. Projekat takozvanih evropskih integracija zapadnog Balkana je nepovratno propao i mi se ne libimo da to otvoreno kažemo. Budućnost BiH nalazi se jedino u ekonomsko-političkom savezu sa Srbijom, a uz zaštitu i savezništvo Rusije.
Protiv EU, za Evropu koja će pripadati evropskim narodima
Protiv smo ulaska Bosne i Hercegovine u takozvanu Evropsku uniju i NATO alijansu.
Oni ne zaslužuju naše članstvo jer su odgovorni za velika stradanja i pogibije naših sunarodnika i nesreću svih ljudi na teritoriji Bosne i Hecegovine, i svih dijelova bivše Jugoslavije.
Protivljenje ulasku BiH u EU i NATO pored moralnih razloga ima i ekonomske jer je članstvo u tim organizacijama skupo i nepotrebno. Pored toga ulazak u Evropsku uniju znači i gubljenje političkog i ekonomskog suvereniteta svake države a mi smo principijelni zagovornici da svaka država mora biti nosilac suvereniteta i braniti svoju nezavisnost po svaku cijenu.
NSF RS podržava koncept jedinstvene, slobodne Evrope slobodnih i nezavisnih nacija, kao protivtežu EU i NATO atlantizmu i američkom imperijalizmu i zalaže se za vrijednosti etnopluralizma nasuprot multikulturalizma i globalizma.
Gradićemo mostove povjerenja zajedno sa našim susjedima i bratskim narodima. Sarađivaćemo sa svim istinskim nacionalistima u Evropi u cilju rušenja takozvane „Evropske unije“ i moći američkog kolonijalizma i liberalnog kapitalizma da bismo nakon toga zajedno stvarali slobodnu Evropu koja će pripadati evropskim narodima.
Savez sa Rusijom, kao predvodnikom slobodnog svijeta, je prijeko potreban i sudbonosan kako za spas našeg naroda tako i opstanak svih evropskih naroda.
Sva prava za naš narod
Na teritoriji republike Srpske srpskom narodu se mora garantovati bezbjednost i potpuna sigurnost života i imovine.
Srpski narod ima pravo da se zaštiti na svaki način, kao što to pravo imaju svi narodi na planeti.
Novi srpski program Republike Srpske ne prihvata kao konačnu ni okupaciju srpkih krajina na zapadu niti okupaciju Kosova i Metohije.
Odbrana osnovnih ljudskih prava, nacionalnih i građanskih sloboda nije u našem slučaju samo demagogija kao kod takozvanih „nevladinih organizacija“ i partija koje služe okupatorima naše zemlje. Mi se za ta prava zaista i borimo jer su nam uskraćena u našoj rođenoj zemlji. Borbom za naša prava borimo se i za sve druge jer je poštovanje tih prava osnovna vrijednost civilizovanog društva, a mi jednom takvom društvu težimo.
Socijalna pravda i zaštita najugroženijih
NSF RS se zalaže za besplatno zdravstvo i školstvo za sve, kao i uvođenje nulte stope PDV-a na osnovne životne namirnice, kao i formiranje specijalnih fondova iz kojih bi se finansirale i pomagale najugroženije kategorije: stari i iznemogli, višečlane porodice, nezaposleni, studenti iz socijalno ugroženih porodica itd.
Potrebno je obezbjediti širok socijalni program i zaštitu za najugroženije građane Republike Srpske. Socijalna pravda za nas nije samo parola. Ostvarivanje socijalne pravde za sve građane Republike Srpske i BiH biće naš prvi zadatak.
Moraju se zaštiti sva prava radnika, kao i prava seljaka i svih koji žive od sopstvenog rada. Strogo se moraju kazniti svi oni koji su na krvi i znoju radnika i seljaka nezakonito sticali bogatstva.
Radnici i seljaci moraju biti potpuno zaštićeni od strane države ali se mora ići i na organizovanje efikasnih sindikata i udruženja poljoprivednika uz potpunu podršku države.
Svima se mora obezbjediti krov nad glavom. Država se mora pobrinuti da izgradi dovoljan broj jeftinih ali funkcionalnih stanova. Pored toga moraju se obezbjediti povoljniji stambeni krediti i legalizovati postojeći već izgrađeni objekti za stanovanje po simboličnoj ceni.
Moraju se pronaći i dvojiti značajna sredstva za invalidnine, naknade i stambeno zbrinjavanje ratnih invalida i boraca. Isto tako se moraju obezbijediti sredstva za zbrinjavanje raseljenog i izbjeglog stanovništva.
Penzionerima kao socijalno ugroženoj kategoriji našeg društva mora se pomoći. Penzioni fond se mora uvećati da bi iz njega mogla da se isplati dovoljno visoka svota novca koja će biti dovoljna svakom penzioneru za život. Pomoć socijalno ugroženim starim ljudima mora biti pružena od strane države i država mora skupiti sredstva i organizovati grupe volontera za pomoć starima.
Privredni rast i domaćinska, odgovorna ekonomska politika
Pokretanje domaće privrede i proizvodnje i stvaranje nove, dodatne vrijednosti jedan je od naših najvažnijih ciljeva.
Borićemo se da spriječimo rasprodaju privrednih i prirodnih resursa Republike Srpske. To se prije svega odnosi na hidroenergetske potencijale, šumske i vodne resurse, kao i turističke potencijale.
Domaći poljoprivrednik i proizvođač se mora zaštititi, tako što će se subvencionisati poljoprivredna proizvodnja, a mali i srednji preduzetnici koji pokreću neku proizvodnju i zapošljavaju nove radnike, prvih godinu dana bili bi oslobođeni plaćanja poreza ili bi bili oporezivani po minimalnoj stopi.
Na taj način, i pokretanjem javnih radova od opšte društvene vrijednosti, bi se podsticao privredni rast, veće zapošljavanje i prosperitet društva u cjelini.
Odlučno ćemo se boriti protiv kriminala i korupcije. Kada je korupcija u pitanju borićemo se protiv „kumovskih“ tendera prilikom izvođenja radova i projekata od opšteg društvenog interesa.
Tragično je da se (za prilike u RS) ogromna finansijska sredstva iz budžeta (koja pripadaju svim građanima RS-a) prelivaju na privatne račune i u džepove uskog kruga ljudi. Suvišno je trošiti riječi kakav bi značaj za Republiku Srpsku imalo to da se ta sredstva ulažu u proizvodni sektor, socijalne fondove, razvoj poljoprivrede, obrazovanja itd.
Tržište Republike Srpske se mora zaštititi od uvozničkih lobija i nelojalne konkurencije proizvoda iz Hrvatske i Slovenije koji nanose nepopravljivu štetu domaćem seljaku i proizvođaču, a samo donose korist veoma uskom krugu ljudi.
Energično smo protiv politike dužničkog ropstva. Takva praksa se mora prekinuti a dobijeni krediti u budućnosti ulagali bi se isključivo u proizvodnju i njeno povećanje.
Ekonomska decentralizacija, jaka lokalna samouprava
Hoćemo decentralizovanu Bosnu i Hercegovinu uz jaku lokalnu samoupravu, i apsolutno poštovanje autonomije Republike Srpske, onako kako to propisuje Dejtonski sporazum, sve dok se politička sudbina ne reši dogovorom.
Protiv smo neefikasnosti, glomaznog birokratskog aparata i finansijskog balasta nepotrebnih organa i centralizma Federacije BiH.

Nedopustivo je da je u nekim oblastima RS, kao što je npr. Hercegovina (iako se tamo nalaze za RS značajni energetski potencijali), na snazi konstantna depopulacija i gustina naseljenosti je samo 20 km2, dok se istovremeno razvija nekoliko gradova, prije svega Banja Luka, a onda u neku ruku Bijeljina, Doboj i Istočno Sarajevo.
Kada bi se u tom smislu, lokalnim zajednicama (opštinama) dala veća snaga i samostalnost, to bi doprinijelo da više novca ostane u tim malim i pasivnim sredinama, što bi dovelo do zaustavljanja iseljavanja ljudi i otvorilo nova radna mjesta, ako bi ta sredstva bila investirana na pravi način.
Nikakva regionalizacija zasnovana na političkom ili nacionalnom principu nije poželjna, nasuprot tome treba ići na svrsishodnost i ekonomičnost.
Pojedina ministarstva treba izmjestiti iz glavnog grada da bi se i drugim gradovima u Srpskoj pružila šansa za razvoj. Takvo izmještanje ministarstava doprinijelo bi ujednačavanju razvoja pojedinih gradova u unutrašnjosti i vodilo bi nestajanju potrebe za stalnim stvaranjem razdora između regija i glavnog grada.
Razvoj pojedinih pasivnih i nerazvijenih opština značajan je, ne samo za te opštine, već i za cijelu Republiku Srpsku koja je jedinstven „organizam“.
Demografski rast- borba protiv izumiranja našeg naroda
I Republika Srpska, se nažalost, kao i ostale srpske zemlje seuočava sa negativnom stopom nataliteta.
Iako je poslednji popis na teritoriji BiH izvršen 1991., statistika kazuje da se Republika Srpska suoačava sa padom broja stanovnika od 2003. godine.
Mladi ljudi se zbog nemogućnosti da nađu bilo kakav posao sve teže odlučuju za stupanje u bračnu zajednicu, a samim tim i rađanje djece. Mlade žene i djevojke su od strane poslodavaca izložene ucjeni da ne rađaju kako ne bi izgubule posao, a takva politika i sistem vrijednosti vode u biološki nestanak srpskog naroda i tome se zarad opstanka naroda jednom mora zakonski stati u kraj.
Majkama koje imaju više od troje djece obezbjediti stalan mjesečni prihod, bez obzira da li su zaposlene ili ne. Obezbjediti povoljne stanove i kredite za mlade bračne parove.
Da bismo se suprostavili nestajanju našeg naroda radićemo na osnivanju posebnih fondova iz kojih bi se isplaćivale beneficije za svako novorođeno dete u Republici Srpskoj . Sa druge strane svaka majka sa više od troje djece imala bi priznat potpuni radni staž.
Onaj građanin Republike Srpske koji nema djecu a zdravstveno je sposoban za to, platiće posebnu vrstu poreza, a sredstva prikupljena na ovaj način išla bi u fondove za povećanje nataliteta.
Zalagaćemo se za strogu zakonsku zabranu abortusa uz podršku vjerskih zajednica u Republici Srpskoj i BiH, a naročito Srpske pravoslavne crkve.
Promovisaćemo majčinsku čast koju želimo da vratimo našim ženama i majkama.
Zalaganje za vraćanje nasilno oduzetih nadležnosti na nivo Republike Srpske
Pojedine nadležnosti koje su Republici Srpskoj garantovane Dejtonskim mirovnim sporazumom, naknadno su političkim i ekonomskim pritiscima i izdajama domaćih političkih elita prebačene na nivo BiH, čime je Republici Srpskoj nanijeta nepopravljiva šteta.
Tu se prije svega misli na carinske nadležnosti, vojsku, obavještajnu službu i Upravu za indirektno oporezivanje (koja je na nivou BiH). Jasno je da je Republika Srpska obavještajno-bezbjednosno osakaćena nepostojanjem sopstvene obavještajno-bezbjednosne agencije, već je u tom smislu prepuštena na nemilost kadrovima koji nisu dobronamjerni prema Republici Srpskoj i srpskom narodu.
NSF će se zalagati za vraćanje ovih nadležnosti na nivo Republike Srpske.
Ukinuti Sud i Tužilaštvo BiH
NSF RS se zalaže za ukidanje ovih institucija, jer je jasno da su politizovane i u svrhu demonizovanja srpskog naroda i njegove borbe u ratu instrumentalizovane „pravne“ institucije.
95% osuđenih i optuženih pred ovim sudom su iz redova srpskog naroda (od kojih veliki broj nema nikakve veze i odgovornosti sa djelima sa kojima ih povezuju).
Jasno je o kakvoj se pristrasnosti i politizovanosti radi. Za one koji su zaista počinili ratne zločine, postoje sudovi u Republici Srpskoj koji će procesuirati takve slučajeve, jer je to u srpskom interesu.
Protiv nametanja krivice našem narodu
Odbijamo nametanje kompleksa krivice srpskom narodu. Naš narod nije odgovoran za ratove na području Bosne i Hercegovine kao ni za raspad bivše Jugoslavije i nikakvo «plaćanje ratne odštete» ili prihvatanje krivice u bilo kom obliku, neće i ne smije biti prihvaćeno.
Tražimo ponovno istraživanje ratnih zločina u BiH svih zaraćenih strana od strane nezavisne međunarodne komisije uz učešće Rusije.
Reforma pravosuđa – pravosuđe u službi zakona
Nacionalni srpski front Republike Srpske zalaže se za strožije kažnjavanje pojednih krivičnih djela i izmjenu krivičnog zakona. Sasjecanje korupcije u pravosuđu naš je primarni zadatak.
Potpuna reforma pravosuđa je obavezna.

Ne zalažemo se za potpuno uključivanje anglosaksonskog prava u naš pravosudni sistem već želimo da stvorimo pravosudni sistem koji će biti primjeren našem narodu i našoj državi.
Sudstvo mora biti isključivo u službi zakona.
Promovisanje tekovina Odbrambeno-otadžbinskog rata i borba protiv pokušaja njegove kriminalizacije
Svjedoci smo da i danas, mnogo godina nakon završetka rata, sa manjim ili većim intenzitetom, ne prestaju pokušaji raznih krugova u svijetu, Evropi i na prostoru bivše SFRJ da se borba srpskog naroda u BiH tokom 90-tih predstavi kao zločinačka i genocidna.
Srpski narod nije želio rat. Pripadnici VRS su bili čestiti ljudi, domaćini koji su branili svoje najmilije, svoje kuće, svoje gradove i sela, svoja vijekovna ognjišta. Srpski narod je na ovim prostorima starosjedilački i bio je većinski u BiH sve do 70-tih, tako da na BiH nije mogla da se izvrši nikakva «agresija». To treba jasno da se kaže, na svakom mjestu i u svakoj prilici.
NSF RS će u svojim aktivnostima dati posebno i značajno mjestu promovisanju srpske borbe za slobodu u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Zaštita tradicionalnih i kulturnih vrijednosti srpskog naroda i njegove baštine
Borimo se za očuvanje tradicionalnih, kulturnih i istorijskih vrijednosti srpskog naroda. Učenje jezika, istorije, kulturnih vrednosti srpskog naroda mora imati posebnu pažnju u Republici Srpskoj.
Ovakve vrijednosti promovisaćemo u svakom trenutku i u svakoj prilici. Reagovaćemo i suprotstavićemo se svakom pokušaju njihove kriminalizacije od strane različitih muslimanskih, hrvatskih, liberalno-demokratskih, evro-atlantističkih, globalističkih, (neo)komunističkih, jugonostalgičarskih i ostalih krugova.
Srpska kultura u Bosni i Hercegovini je dio evropske i svjetske baštine i njenim očuvanjem ćemo zaštititi naš istorijski i duhovni identitet. Potrebno je veće ulaganje u zaštitu kulturno-istorijskih dobara. Želimo da pružimo pomoć u restauraciji srušene i zaboravljene istinske srpske kulture i tradicije. Narod mora da se vrati u akademije, umjetničke škole, galerije, muzeje, pozorišta.
Protivnici smo dekadencije u umjetnosti. Umjetnost svedena na dirigovane književnike, banalne muzičare i nakazno slikarstvo ne može predstavljati srpsku umjetnost danas. Pružićemo punu podršku talentima koji imaju puno toga da nam prikažu i pokažu, kako nama u zemlji tako i svjetskoj umjetničkoj javnosti.
Pravoslavno hrišćanstvo kao bitan segment programa NSF RS i vjerske slobode
Ideologija i program NSF mora se naslanjati na pravoslavne i hrišćanske vrijednosti, ali svakako to ne smije isključivati i pripadnike ostalih vjeroispovjesti koji se osjećaju Srbima, ali i sve druge lojalne građane Republike Srpske koji poštuju njene zakone.
Vjerujemo u Njegoševu:“brat je mio koje vjere bio“.
Iako smo većinski pravoslavni hrišćani, želimo potpuno ujedinjenje svih Srba, bez obzira na vjeroispovest. Sve tradicionalne vjerske zajednice tri naroda u BiH moraju imati slobodu.

Promovisanje zdrave porodice i zdravog načina života – za zdravu državu
Objavićemo rat devijantnim pojavama u društvu i svim oblicima nemorala kao što su narkomanija, prostitucija, nasilje nad djecom, pornografija, homoseksualizam, agresivni feminizam itd.
Posvetićemo se promovisanju vrijednosti zdrave srpske porodice. Brak kao svetinja i toplina porodičnog doma moraju se njegovati i moraju imati punu pažnju zdravog društva.
Djeca u našoj zemlji imaće potpuniju zaštitu u skladu sa međunarodnim poveljama. Djeca moraju biti zaštićena od svake vrste radnog ili drugog iskorišćavanja, pornografije i raznih izopačenosti.
Ulaganje u obrazovanje i mlade ljude
Na mladima svijet ostaje, tako da je ulaganje u obrazovanje najbolji zalog za budućnost.
Činjenica je da je u današnjem sistemu poremećenih vrijednosti znanje potcjenjeno i devalvirano, ali na duže staze i uz jaku političku borbu, znanje se može i mora vratiti na mjesto koje mu pripada, a to će doprinijeti sveukupnom prosperitetu Republike Srpske i srpskog naroda u cjelini.
NSF RS će se uvijek i u svakoj prilici zalagati za ovakve vrijednosti.
Obrazovanje naše djece mora biti svrsishodnije nego do sada. Zbog toga ćemo se boriti za ozbiljno reformisanje prosvjete. U osnovnoj školi posebnu notu treba dati zapostavljenom obrazovanju opšte kulture, izučavanju srpske i svjetske istorije ali i fizičkom vaspitanju i borilačkim sportovima.
Besplatno obrazovanje za nadarenu djecu je jedan od naših ciljeva. Pored toga prosvjetni radnici moraju da dobiju posebnu pažnju države zbog njihovog značaja i uticaja na nove generacije.
Omladini se moraju pružiti primjeri zdravih vrijednosti.
Mladima ćemo pružiti sasvim novu viziju. Sportske manifestacije neće biti samo zbog profita, a društveno zabavne manifestacije neće više biti parada očaja i nemorala.
Omladina u zdravoj državi mora biti zaštićena od poroka alkoholizma, narkomanije i ostalih devijantnosti. Mladim generacijama moraju se pružiti aktivnosti koje će im probuditi entuzijazam i buđenje istinskog mladalačkog duha.
Vojska i policija garant odbrane i reda
Hoćemo reformu vojske a to ne podrazumijeva smanjivanje već povećavanje broja vojnika . Reforma vojske BiH treba da podrazumijeva i osnivanje Teritorijalne odbrane Republike Srpske, kao i osnivanje još jedne srpske brigade u Vojsci BiH.
Tražimo uvođenje obaveznog služenja vojnog roka, u smislu dobre i kvalitetne vojne obuke regruta.
Policija Republike Srpske mora biti depolitizovana i u isključivoj službi građana. To zahtjeva potreba građana Republike Srpske da imaju profesionalnu policiju u koju će imati apsolutno povjerenje.
Nošenje oružja se mora dozvoliti svakom punoljetnom građaninu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji ispunjava zakonski osnov, koji je psihofizički zdrav, i koji nije krimogenog ponašanja.
Za reviziju privatizacije, protiv pljačke našeg naroda
Protiv smo pljačkaške privatizacije državne imovine i protiv spoljne liberalizacije. Zbog pljačke imovine od našeg naroda zahtevamo reviziju privatizacije koja mora biti pokrenuta odmah po uspostavljanju slobodne države.
Slobodni ali odgovorni mediji
Sloboda medija je poželjna ali mora se zakonski ograničiti jer država mora zaštiti građane od neodgovornih novinara. Novinari mogu steći status službenih lica ali pod izvjesnim uslovima.
Mediji moraju da se zalažu za podizanje svijesti pojedinaca i društva u oblastima društvene i političke kulture.
Oživljavanje seoskih domaćinstava
Zalažemo se za povratak na selo. Zbog toga želimo ograničenje pretapanja seoskog stanovništva u gradove a poljoprivrednicima se moraju obezbjediti povoljni krediti i garantovati povoljan otkup za njihove proizvode.
Država mora zaštitnički da se odnosi prema ratarskoj i stočarskoj proizvodnji. Otkup proizvoda ratara i stočara se mora garantovati a cijene otkupa moraju biti primjerene.
Ekologija, zaštita životne sredine i zdravlje
Zalagaćemo se za ozbiljne programe i zakone u cilju potpunije zaštite i očuvanja životne sredine.
Pored toga zakonski ćemo zaštititi životinje da bi se izbjeglo bezosećajno postupanje, mučenje i bezrazložno ubijanje životinja.
Tražimo zdravu ishranu i strogo kontrolisanje aditivskih dodataka prehrambenim proizvodima.
Većina bolesti nastaje kao rezultat loše ishrane i smatramo da bi zdravom ishranom poboljšali zdravlje nacije naročito vodeći računa o djeci.
Borba protiv političkog oportunizma i karijerizma koji vlada u aktuelnim političkim organizacijma u Republici Srpskoj
Borimo se za ideologiju, program NSF-a i dobrobit cjelokupnog društva i naroda, a ne pojedinca ili uskog kruga ljudi. Radimo na stvaranju ideološki potkovanog i pismenog političkog saborca.
Naši ciljevi nisu samo spisak lijepih želja već predstavljaju ultimativne životne ciljeve svakog našeg člana.
Naša načela nisu samo deklarativna već su smisao života svakog našeg aktiviste.
Ciljeve i načela, rukovodstvo NSF RS mora staviti na listu prioriteta i činiti sve za njihovo ostvarenje.
Svaki aktivista mora se posvetiti maksimalno i bezuslovno ostvarenju ciljeva i načela Nacionalnog srpskog fronta Republike Srpske kao političke nacionalno- revolucionarne organizacije.
Do slobode i ujedinjenja srpskog naroda, do konačne pobjede i do potpunog ostvarenja naših uvjerenja.
Inicijativni odbor
NACIONALNOG SRPSKOG FRONTA
Republike Srpske
Postani aktivista

U startu moramo naglasiti da je angažman u Nacionalnom srpskom frontu (RS) volonterske prirode i zasniva se isključivo na dobroj volji, entuzijazmu i želji svih nas da pozitivno utičemo na društveno-političke procese i mijenjamo stvari nabolje. Za naše aktivnosti nije predviđena nikakva novčana naknada, niti je naša organizacija komercijalna u bilo kojem smislu. Naše aktivnosti, kao i štampanje propagandnog materijala biće finansirani dobrovoljnim prilozima članstva i simpatizera organizacije, u skladu sa njihovom voljom, željom i finansijskim mogućnostima. Ova stavka nije obavezna, ali svaka finansijska pomoć biće nam itekako dobrodošla.
Pozivamo vas da nam se PRIKLJUČITE i POSTANETE NAŠ AKTIVISTA, a iznad svega RAVNOPRAVNI SABORAC ! Vašim angažovanjem i pristupanjem Nacionalnom srpskom frontu, možete pomoći na razne načine. Kao prvo, MOŽETE POMOĆI u FORMIRANJU, OMASOVLJENJU i JAČANJU ORGANIZACIJE u vašem gradu ili regiji, na taj način što ćete postati koordinator ili predsjednik NSF-a za vaš grad ili regiju. Kao drugo, MOŽETE SE AKTIVNO ANGAŽOVATI u IZRADI i DISTRIBUCIJI PROPAGANDNOG MATERIJALA u vašoj sredini. Ukoliko ste kreativni i imate smisla za crtanje, dobro se snalazite u programima za obradu fotografija i video materijala, vaša pomoć MOŽE BITI DRAGOCJENA PRILIKOM IZRADE PLAKATA, FLAJERA, PROMOTIVNIH SPOTOVA, VIDEO KLIPOVA za JUTJUB itd. PIŠITE ZA NAŠ SAJT (BLOG) – Angažujte se u pisanju tekstova na sajtu (blogu) i pomozite u administraciji sajta (bloga).
Ovo su samo neki od načina na koji možete pomoći.
Kontaktirajte nas na naš fejsbuk nalog ili na i-mejl nsfrepublikesrpske@gmail.com
Dobrodošli braćo i sestre, saborci !