Prijatelji

Goran Davidović podržava „Savez za mir i slobodu“ (APF) grupu evropskih patriotskih partija u Evropskom parlamentu

 

Ostale stranke i pojedinci u Evropi sa kojima Davidović sarađuje:

 

ITALIJA

fornuo

prgnaz

vfs1

GRČKA

yy2

 

 

 

 

KIPAR

elam

 

 

 

 

RUSIJA

sobor

 

 

 

 

 

BELORUSIJA

rne2

 

 

 

 

AUSTRIJA

fpo2

 

 

str

 

 

 

 

 

NEMAČKA

npd2

 

 

 

 

 

BUGARSKA

černev

 

 

 

 

RUMUNIJA

nd2

 

 

 

 

SLOVAČKA

slo

 

 

 

mar

 

 

 

 

 

ČEŠKA

radnik

 

 

 

 

toma

 

 

 

 

POLJSKA

nop

 

 

 

 

ŠPANIJA

ju

 

 

 

 

VELIKA BRITANIJA

bnp

 

 

 

 

 

FRANCUSKA

fnnn

 

 

 

 

SIRIJA

sir